pozmu.net::blog

Blog porzeraczamuzguw

Nie krzycz na komputer…

… bo dysk może się obrazić. Brendan Gregg, pracownik firmy Sun, odkrył, że wykrzykiwanie na sprzęt może mieć niedobry wpływ na pracę dysków, co demonstruje poniższe video wideo:

P.S. Nie próbujcie tego w domu!

Dodaj komentarz

Proszę zauważ: Moderacja komentarzy jest włączona i może opóźnieć pojawienie się twojego komentarza na stronie. Nie ma potrzeby wysyłania twojego komentarza ponownie.